Projektrelaterade tjänster är vår marknad, givet den erfarenhet ParaCells anställda besitter. Uppdragen kan variera från konsultuppdrag till projektåtaganden, men vi har alltid kontroll genom våra processer och egna verktyg.

Vad vi gör

ParaCell tillhandahåller spetskompetens inom projekt- och arbetsledning för Telekom/IT- samt infrastrukturprojekt.

Vi erbjuder kvalificerad och erfaren kompetens med kundens krav i ständigt fokus.

Tjänster

Med projektet i fokus

ParaCell erbjuder konsulttjänster för IT/Telekom- samt infrastrukturprojekt på den skandinaviska marknaden med fokus på projektledningstjänster.

Satsningen på Skandinavien följer efter en stark utveckling internationellt och vår service portfölj för den skandinaviska marknaden är uppdelad i två discipliner:

Konsulting

Konsulttjänster inom IT/Telekom/Infrastruktur projekt med fokus på projektledning.

ParaCell erbjuder flera kompetenser som kan efterfrågas I en projektbaserad miljö med fokus på själva projektledningsfunktionen där ParaCell har sin huvudkompetens. Våra konsulter verkar som projektledare inom IT/Telekom samt infrastrukturprojekt.

För vissa förfrågningar finner vi eller kompletterar med resurser utanför vår egen personal, då med gedigen säkring av både personliga kvaliteer samt teknisk sakkompetens.

Med gedigen erfarenhet från IT/telekom området har nu också våra projektledare med denna bakgrund engagerats i ett antal intressanta infrastrukturprojekt i Sverige. Inom detta område erbjuder vi mycket erfarna projektledare med gedigen fälterfarenhet.

Mindre...

Projekt

Helhetsåtagande för installations- och integrationsprojekt inom IT/Telekom.

ParaCell erbjuder för IT/Telekom projekt också möjligheten att inte bara köpa en kompetent resurs utan ett helhetsåtagande med direkt ansvar för resultatet. För kunden innebär det att en part kan anlitas för att koordinera och styra projektet mot gemensamt uppsatta tidplaner och mål.

Erfarenheter från internationella projekt inom IT/Telekom har gett värdefull erfarenhet som omsatts till skandinaviska förhållanden. Inom ParaCell finns inte bara en stark projektledningskompetens utan också egenutvecklade processer och verktyg för att stödja exekveringen av projektet.

Mindre...


Uppdrag

Mer...